Domeniile folosite de Workplace

Acest articol este valabil doar pentru utilizatorii de Workplace Premium.
Pentru ca Workplace să funcționeze corect, trebuie să te asiguri că traficul către următoarele domenii (și toate subdomeniile aferente) și porturi nu este blocat și este activat pentru rețele companiei tale:
Notă: deoarece domeniile folosite de Workplace pot fi schimbate, această listă nu trebuie să fie considerată exhaustivă. Blocarea selectivă a domeniilor Facebook nu este oficial acceptată de Workplace, astfel că aceste domenii sunt furnizate numai drept referință.
Au fost utile aceste informaţii?